Skip to content
Nastav duši _ logo_text_ white_ořez.sd

NAŽIVO

Podcast pro potěchu těla, duše a mysli naživo.
Protože on-line nestačí. 

Kromě audio a video obsahu dávám prostor osobnímu setkání. Nastav dUŠI naživo navazuje na témata, která otevírám v rámci podcastu. Jedná se o událost, během které si můžete poslechnout rozhovor s hostem naživo, na místě klást dotazy, a následně se SPOLU s ostatními účastníky sdílet. Vzniká prostor pro setkání, prostor, kde se můžeme potkat tváří tvář. 

Eva Césarová_psychadelika

změněným stavům vědomí

12. 12. 2022

Pavel Špatenka

partnerským vztahům

28. 04. 2023

SNĚMOVNÍ 7

Celá akce probíhá v centru Prahy, v unikátních prostorách s neobyčejnou atmosférou.

FaQ

V roce 2022 proběhlo první setkání Nastav dUŠI naživo, které se neslo v duchu změněných stavů vědomí. Eva Césarová skrze podcast naživo blíže přibližovala změněné stavy vědomí, roli psychadelik v této tématice, jejich přínosy a rizika. Povídaly jsme si také o dalších branách změněných stavů vědomí a neopomněly proces integrace. Martina Jeličić nás provedla hudební lázní, která je jednou z možných bran do změněných stavů vědomí. SPOLU jsme se ponořili do vln vibrací a frekvencí. Nechybělo veganské jídlo, ceremoniální kakao a dary od našich partnerů.